Rondetafelbijeenkomst met minister Liesje Schreinemacher (BHOS)

share article

Donderdag 31 maart jl. vond er in Den Haag een rondetafelgesprek plaats met 15 MKB ondernemers met uiteenlopende achtergrond en expertise, om van gedachten te wisselen met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en MKB-Nederland. 

De vergadering werd geleid door de heer Jacco Vonhof voorzitter van MKB-Nederland. Ook de KVNR was vertegenwoordigd en wel door de heer Mark Jansen van rederij Seatrade. Thema’s van de bijeenkomst: 1. Geopolitieke ontwikkelingen, 2. Handelsbevorderingen en Publiek-Private samenwerking, 3. IMVO en Afrika-agenda. 

De situatie Oekraïne en Rusland raakt de meeste aanwezige ondernemers direct of indirect en was één van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Verder werden, na een korte pitch van alle deelnemers, onderwerpen als renewable energy, financiële markten, handelsmissies en MVO besproken. 

De minister en haar ambtenaren hebben enorm hun best gedaan om binnen de beperkte tijd eenieder te antwoorden of op een later moment de gevraagde informatie te verstrekken. Al met al een zeer nuttige en vruchtbare bijeenkomst, waarbij de minister een goed beeld heeft gekregen van de actuele problemen van de aanwezige ondernemers. 

Bijeenkomst Minister Liesje Schreinemacher